Informasjon

Tjenester på Helsenorge

Bestilling av resepter, E-konsultasjoner og ønsker om legetime gjøres på Helsenorge.no, eventuelt via vår telefon. Her finner du også oversikt over blant annet dine vaksiner og bytte av fastlege. 

Sykemeldinger

Er man syk kan egenmeldingsdager eller sykemelding være nødvendig. Vurderingen rundt sykemeldingsbehov gjøres av legen.  Ved sykdom vil man måtte ta kontakt med oss fra dagen man trenger sykemelding.

Det samme gjelder legeerklæring til skole. Ta kontakt på morgenen fra dagen du blir syk.

Laboratorietjenester

Om prøvesvar krever videre oppfølging vil vi gi deg beskjed pr. brev, E-kontakt eller telefon. Du slipper derfor å ringe til oss. Svartid på blodprøver er normalt 1-2 uker. Du må ha time på laboratoriet for blodprøvetaking etter avtale med lege, som bestilles via Helsenorge.no eller per telefon.

Avbestilling av legetime

Legetime må avbestilles per SMS/internett/telefon senest 24 timer før timen. For avbestilling mandag må avbestilling skje i kontortiden på fredag.
Ved manglende oppmøte uten gyldig avbestilling vil det komme en faktura på kr 175/283 (Spesialist) + girogebyr kr 71,-

Svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at den gravide får råd og veiledning slik at den gravide og barnet har det best mulig. For friske gravide tilbys man ofte åtte konsultasjoner, inkludert ultralyd i uke 18. Ved behov tilbys ekstra oppfølging/konsultasjon.

Første svangerskapskontroll kan gjøres fra og med svangerskapsuke 10. Det blir nå også tilbudt tidlig ultralyd dersom den gravide ønsker dette. Det kan du lese om her.

Ring oss for å bestille time for svangerskapskontroll.

Betaling

Vi bruker nå kun ConvenePay som betalingsløsning. Du vil få en SMS på din mobiltelefon med personlig betalingslenke og kode (fire siffer). Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, og du må selv påse at vi har riktig nummer registrert på deg. Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 48 timer fra man mottar SMS-en. Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av legesenteret. For svar på ofte stilte spørsmål, se Convene sine hjelpesider (link her).

Convene - telefonnummer 21 62 73 20.

Les mer om priser her.

Cytologisk test (celleprøve)

Kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve regelmessig. Livmorhalsprogrammet sender brev med påminnelse når det nærmer seg tid for ny prøve. Du må selv bestille time hos legen din for å få tatt livmorhalsprøven. Svartid på celleprøver er normalt fra 6-8 uker. 

Les mer om livmorhalsprogrammet her.

Veneriske tester (seksuelt overførbare sykdommer)

Ved mistanke om kjønnssykdom, må alle bestille seg time til legen. Ta med urinprøve til timen.

Pasientreiser

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.

Fastlegen din vil vurdere om du kan få pasientreiser til legetimene dine.

Blå resept, hvit resept og bidragsordningen

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter. 

Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Overføring av journal ved fastlegebytte

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. påfølgende måned etter byttet er gjort.

Overføring av journal ved bytte av fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss. Dette skjer elektronisk. Har du byttet til ny fastlege fra oss, må du gi oss beskjed om mottaker.

Pneumokokkvaksine

Anbefales til alle personer over 65 år (varer i 5 år) og personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Eventuelt les mer her.